Avís Legal i Política de Privacitat

CONSENTIMENT I RECOLLIDA DE DADES
en compliment de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals que puguin ser facilitades per les nostres adreces de correu electrònic s’afegiran a la nostre base de dades.
De totes maneres informem que totes les dades seran tractades amb confidencialitat sempre d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades.
Aquest web es regeix per la normativa únicament aplicable a Espanya, aquesta normativa sotmet a totes les persones que utilitzin aquest web.
FINALITAT DE L’ÚS DE DADES
Sol · licitem les dades adequades i necessàries. La finalitat no serà una altra que el motiu pel qual s’han cedit les dades. L’usuari no està obligat a facilitar les dades que no siguin absolutament necessàries per a tramitar els nostres serveis.
ENVIAMENTS COMERCIALS PER EMAIL
L’article 21 de la llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic prohibeix l’enviament de enviaments comercials a través de l’email llevat que anteriorment no hagin estat autoritzades pels destinataris. De totes maneres, si el destinatari no desitja rebre enviaments comercials a través de l’email, el pot indicar.