Eficiència energètica i estalvi en la nevera:

Escollir una electrodomèstic pel seu disseny, marca, model o prestacions es senzill ja que entren dues variables bàsiques com el preu i el gust, però disposem d’una tercera variable que incideix en el preu, aquesta és la electricitat consumida durant la vida útil.

La nevera està connectada de forma permanent a la xarxa elèctrica, consumint com a mínim l’electricitat marcada pel fabricant. Altres dos electrodomèstics de gran consum són el forn i la rentadora.

L’Instituto para la diversificación y el ahorro de enèrgia (IDAE) va realitzar un anàlisis del consum energètic del sector residencial a Espanya, les dades mes destacades en quan a consum mitja eren:

  Habitatges unifamiliars Bloc d’habitatges
Calefacció 63% 32,1%
ACS 10,7% 26%
Cuina 6,6% 8,2%
Aire acondicionat 0,7% 1%
Il·luminació 2,8% 5,3%
Electrodomèstics 15,3% 27,4%

La nevera en representa un 29% en vivendes unifamiliars i un 31% en blocs de pisos, essent el consumo energètic, sumant electricitat, gas, gasoil etc…  d’un 4,5% i 8,5% respectivament. El consum elèctric de les neveres pot estar entre un 15% i un 20% en habitatges que tinguin la energia per la calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) amb gas o gasoil. Si tot fos elèctric seria del 4,5% al 8,5% com hem dit anteriorment.

Per realitzat la comparació, no escollirem cap model de nevera, el mercat ens dona models de moltes gammes i preus, optarem per fer una comparació segons el seu nivell de classe energètica. He escollit uns consums elèctrics anuals determinats per realitzar la comparació, aquest consums varien depenen del tipus de nevera, marca i model , però dins el rang ofertat pel mercat. Aquest consums són referits a les neveres combis.

Classe energètica A+++:175 kWh
Classe energètica A++: 284 kWh
Classe energètica A+: 322 kWh
Classe energètica A: 374 kWh
Classe energètica B: 507 kWh
Classe energètica C: 646 kWh

Les comparacions dineràries les realitzarem amb duració de 10 anys i 15 anys, la primera al haver algunes marques ofereixen fins a 10 anys de garantia i la segona aleatòria com a finalització de la vida útil de la nevera. En la taula següent reflectim els números:

  A+++ A++ A+ A B C
Consum anual (kWh)  175  284  322  374  507  646
Consum diari (kWh)  0,48  0,78  0,88  1,02  1,39  1,77
 Preu electricitat (€/kWh)  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15
Cost Total(€)  26,25  42,6  48,3  56,1  76,05  96,9
 Diferencia de classe a classe(€)    16,35  5,7  7,8  19,95  20,85
Sumant cada salt de classe anual (€)      22,05  29,85 49,8  70,65
 Per 10 anys (garantia) (€)            
 Estalvi de classe a classe (€)    163,5  57  78  199,5  208,5
 Estalvi sumant cada salt de classe (€)      220,5  298,5 498  706,5
 Per 15 anys (mort) (€)            
 Estalvi de classe a classe (€)    245,25  85,5  117  299,25  312,75
  Estalvi sumant cada salt de classe (€)      330,75  447,75  747 1059,75

Les dades Anual(kWh), Diari (kWh) i preu de l’electricitat, les obtenim nosaltres mateixos del fabricant i de la factura elèctrica de casa. El preu de l’electricitat és un pel més alt de 0,15€. Les formules són:

Cost anual = Consum Anual (kWh) x Preu electricitat(€/kWh)

Si canviem Consum Anual per Consum Diari haurem de multiplicar la formula per 365, que són els dies de l’any.

Diferencia de classe a classe (€) = Cost Total A+++(€) – Cost Total A++ (€)

Sumant cada salt de classe anual (€) = Diferencia de classe a classe A++ (€) +Diferencia de classe a classe A+ (€)

Estalvi de classe a classe (€) = Anys * Diferencia de classe a classe (€/any)

La resta d’operacions són idèntiques però canviant o tenint en compte el número d’anys.

El diferencial econòmic de despesa elèctrica entre les diferents classes energètiques son grans o molt grans, això sumat al cost de la nevera  i el gust estètic de la mateixa, ens haurien de portar a realitzar una compra on la ponderació de la eficiència energètica hauria de decanta la gamma de la nevera que comprem.

Exemples pràctics, quan comprem una nevera de classe energètica A+++  el cost pot ronda entre el 800€ i els 1.000€, si la compra fos d’una nevera de classe energètica A+ el preu pot estar entre els 400€ i 600€, sumant el sobre cost elèctric d’uns 330€ en 15 anys sobre les neveres de classe energètica A+++, el cost real de més seria entre 730€ i 930€. El sobre cost no donaria per compra una nevera A+++ de la gamma baixa de preus, però en la gamma alta de preus, en el total de la vida de la nevera, ens sortiria més econòmic.

En el cas d’Espanya, a l’any 2012 el 42% de les neveres eren de classe energètica A, un 28% classe energètica A+ i un 20% classe energètica A++, globalment un 90% de les neveres són d’alta eficiència energètica, les neveres de classe energètica A+++ no sortien.

Aquest anàlisis com estudi econòmic no seria correcta al només tenir en compte el valor dels diners avui, i no ponderar temes com el increment de preus de l’energia, si el diferencial de pagament entre una nevera i una altre l’invertíssim o temes com si compro a crèdit o no la nevera.

La intenció és fer veure que la eficiència energètica a la llarga ens pot aporta un estalvi  econòmic.

 

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario