Preus de certificats d’eficiència energètica de blocs d’habitatges

 

Comarca de Barcelona
10 € per habitatge o local
IVA inclòs
12,1 €
amb aportació de planells amb cotes
 
Sense planells
20 €
 
Taxa = 4,90*H + 5,20 (H=habitatge)
 
 
Barcelonès
12 € per habitatge o local
IVA inclòs
14,52 €
amb aportació de planells amb cotes
 
Sense planells
22,5 €
 
Taxa = 4,90*H + 5,20 (H=habitatge)
 
 

 

Exemples de preus finals aproximats aportant els planells a Barcelona:

Edifici de 12 habitatges: Preu amb IVA  145,2 € + taxes 67,30 € = 212,5 €

Edifici de 24 habitatges: Preu amb IVA  290,4 € + taxes 129,10 € = 419,5 €

Edifici de 36 habitatges: Preu amb IVA  435,6 € + taxes 190,90 € = 626,5 €

 

Exemples de preus finals aproximats sense aportar els planells a Barcelona:

Edifici de 12 habitatges: Preu amb IVA  240 € + taxes 67,30 € = 307,3 €

Edifici de 24 habitatges: Preu amb IVA  480 € + taxes 129,10 € = 609,1 €

Edifici de 36 habitatges: Preu amb IVA  720 € + taxes 190,90 € = 910,9 €