En aquest apartat posarem una sèrie d’articles explicatius, amb un cert sentit de divulgació i docencia sobre el funcionament de l’electricitat amb alguns exemples de càlcul. La intenció és fer una mica d’explicació sobre l’electricitat el funcionament, usos i formes de càlcul d’una forma docent.

Bases de l’electricitat

Corrent continu