Treballem a Arenys de Mar i tota la seva àrea d’influència fent certificats d’eficiència energètica i cèdules d’habitabilitat tant conjuntament com de forma separada.

Pots contactar amb nosaltres mitjançant del telèfon 669 751 337 o per email.

El certificat d’eficiència energèticaArenys de Mar com a la resta del territori és obligatori per la transposició la Directiva de la Unió Europea 2002/91/CE,que en posterioritat, va ser modificada per la Directiva 2010/31/UE a l’ordenament jurídic espanyol. El certificat energètic s’implementa en els pisos com una forma de saber la despesa energètica dels habitatges, tal com és fa en els electrodomèstics. Mesura dos paràmetres les emissions de diòxid de carbó i el consum d’energia primària. 

En els edificis de Arenys de Mar es miraria la forma d’escalfar l’aigua calenta, com escalfem l’habitatge, com s’ha edificat o de quina forma està la vivenda aïllada respecte l’exterior, ja siguin finestres o parets. Un altre factor a mirar en el certificat energètic són com afecten les ombres de la resta d’edificacions en l’habitatge a certificar.

Per tramitar un certificat d’eficiència energètica a Arenys de Mar, primer quedaríem a una hora convinguda per tal de passar per l’habitatge per fer la inspecció visual del mateix, posteriorment realitzem un informe amb els programes informàtics homologats per enviar-lo a visar al col·legi d’aparelladors i un cop visat enviem l’informe a l’Institut Català d’Energia la Generalitat de Catalunya per tal de que emeti el corresponent certificat d’eficiència. El qual enviarem en format pdf per email.

La certificació energètica ens acompanyarà en la nostre vida diària quan ens venguin o lloguin un habitatge o local. La informació aportada de la despesa en energia i la seva catalogació, ens permetrà estalvis en el consum que a la llarga repercutiran en les factures de l’electricitat o el gas, reduint la despesa en electricitat i de gas. Com els criteris són semblants a tot Europa, la comparació també la podrem realitzar amb un habitatge de Arenys de Mar respecte un de Ámsterdam.

Independentment de la qualificació obtinguda per l’habitatge o local a Arenys de Mar o la resta de municipis, no comporta cap obligació de realització obres de reforma, sent el certificat una manera de comparació de consums energètics del parc d’habitatges i locals.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario