El certificat d’eficiència energètica o certificat energètic no valora el consum dels electrodomèstics ni preus de les diferents energies, per tant l’article no serveix per millorar la nostre qualificació energètica. La pretensió és que a partir de la nova forma de tarificació de l’energia elèctrica aprovada pel Govern és fer una seria d’indicacions de quins dies i hores són les millors per posar el forn o engegar la rentadora. Això només implica els usuaris que tinguin comptadors intel·ligents. El termini per tal de canviar tots els comptadors antics pels intel·ligents és el 2018.

El Reial Decret 216/2014 estableix la metodologia de càlcul dels peus voluntaris per el petit consumidor d’energia elèctrica, en l’article 6 diu que s’establirà en base al preu horari dels mercats diaris e intradiaris durant el període al que correspon a la facturació, això si han de sumar altres conceptes com cost dels serveis i altres costos, factors sobre els quals no podem tenir un actuació proactiva per reduir la nostre factura.

El mercat diari té per objecte dur a terme les transaccions d’energia elèctrica per al dia següent mitjançant la presentació d’ofertes de venda i adquisició d’energia elèctrica per part dels agents del mercat, això és fa per cada hora del dia, per tant és fa 24 cops al dia. En la pàgina web següent podem veure el preu diari abans de realitzar el consum del dia:

 http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf

El mercat intradiari té per objecte atendre, mitjançant la presentació d’ofertes de venda i adquisició d’energia elèctrica per part dels agents del mercat, els ajustaments sobre el Programa Diari Viable Definitiu, s’estructura actualment en sis sessions diàries. En la pàgina web següent podem veure el preu horari per sessió de mercat intradiari abans de realitzar el consum del dia:

 http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf

La diferència de preus es pot arribar a predir en alguns casos, observant les condicions meteorològiques regnants i en la coincidència amb caps de setmana o ponts on el consumeix disminueix substancialment, però també intervé el funcionament del mercat que pot incidir en la parada programada o no d’una central nuclear (la seva producció elèctrica està per sobre del 20%). En dies meteorològicament ventosos tenim més possibilitats de preus baixos que en dies no ventosos, en tenir més unitats de generació elèctrica actives (la producció eòlica pot significa per sobre del 20% del mercat). El anys plujosos (la mitja de producció elèctrica pot ser d’un 10% depenent de l’any) i ventosos l’electricitat tindrà més possibilitats de ser més barata que en anys secs i poc ventosos.

Nogensmenys que el consum també influeix en el preu del mercat, els mesos d’hivern on la demanda elèctrica s’incrementa i s’obre la península ibèrica se situa un anticicló que fa baixa normalment la producció d’energia eòlica (això vol dir menys unitats de generació al mercat) conseqüentment els preus pugen. La primavera s’incrementen els dies de vent i és redueix el consum implicant una disminució dels preus. A l’estiu acostuma a remuntar el consum amb un augment de preus, amb un augment de la població a tot l’estat i una presencia més reduïda de l’energia eòlica. La tardor segueix amb uns preus alts per sobre de l’estiu o en algun cop per sota. En definitiva, la primavera és i serà el millor més per consumir energia.

Per observar l’evolució del mercat, estudiarem les variacions de preu horari en el mercat diari a la pàgina anteriorment referenciada, així captarem les oportunitats que se’ns ofereix de rendibilitzar la nostra utilització dels electrodomèstics i disminuir la nostre factura elèctrica (encara que minsament, ja que el preu de l’electricitat és una part petita de la factura).

Haurem de puntualitzar algunes circumstàncies en les quals no haurem de posar en funcionament molts electrodomèstics al mateix moment. Haurem de tenir en compte la potencia contractada pel consumidor per mirar de no posar en el mateix moment el forn i la rentadora si tenim contractada una potencia de menys de 4,5 kWh. Podem posar el forn i quan hagi arribat a la temperatura desitjada podríem encendra la rentadora, reduint la possibilitat de que ens salti l’interruptor de potencia deixant-se sense electricitat. Si tenim estufes elèctriques o aires condicionat podem aplicar també aquestes consideracions, d’un cop refrigerat o escalfat l’habitacle.

 

Dia Preu Eur/kWh Franja horària Preu Eur/kWh Franja horària Preu Eur/kWh
01/03/2014 0,0023 5 a 9 0,001 17 a 18 0,001
02/03/2014 0,0008 3 a 10 0 15 a 19 0
03/03/2014 0,0013 1 a 7 0 14 a 17 0,0005
04/03/2014 0,0028 2 a 7 0 13 a 17 0,002
05/03/2014 0,0168 1 a 7 0,002 12 i 15 a 17 0,01
06/03/2014 0,0457 3 a 6 0,024 15 a 18 0,044
07/03/2014 0,0421 2 a 7 0,032 15 a 18 0,042
08/03/2014 0,015 5 a 7 0,005 16 a 18 0,01
09/03/2014 0,009 4 a 10 0,005 11 a 16 0,002
10/03/2014 0,0322 2 a 6 0,015 15 a 17 0,035
11/03/2014 0,0292 2 a 6 0,015 15 a 18 0,034
12/03/2014 0,0385 1 a6 0,032 14 a 17 0,036
13/03/2014 0,0414 2 a 6 0,035 15 a 18 0,04
14/03/2014 0,0412 3 a 6 0,03 16 a 17 0,041
15/03/2014 0,0296 05 a 15 0,03 16 a 18 0,025
16/03/2014 0,0165 02 a 11 0,01 14 a 17 0,01
17/03/2014 0,0456 02 a 06 0,035 14 a 17 0,043
18/03/2014 0,0389 03 a 06 0,035 16 a 18 0,035
19/03/2014 0,034 02 a 06 0,016 07 a 18 0,042
20/03/2014 0,0413 03 a 06 0,036 16 a 18 0,042
21/03/2014 0,035 02 a 07 0,03 16 a 17 0,03
22/03/2014 0,018 13 a 19 0,014
23/03/2014 0,0175 02 a 17 0,015
24/03/2014 0,0292 03 a 07 0,03 15 a 20  0,03
25/03/2014 0,00965 03 a 07 0,008 11 a 19 0,01
26/03/2014 0,01649 01 a 07 0,01 15 a 17 0,015
27/03/2014 0,0515 24 a 06 0,04 14 a 18 0,05
28/03/2014 0,037 02 a 07 0,03 16 a 18 0,04
29/03/2014 0,0276 03 a 09 0,025 13 a 18 0,025
30/03/2014 0,0257 03 a 09 0,024 15 a 18 0,024
31/03/2014 0,0348 24 a 07 0,03 15 a 19 0,04

Conclusions de les dades:

Podem veure que la tendència és que en les matinades entre les 3 a les 6 tenim els preus més baixos del dia. Aquesta franja, en els dies de cada dia, molts cops se situa entre les 2 i les 7, i els caps de setmana s’allarga fins les 9. L’altra franja de preu baixos se situa entre les 16 i les 17, essent més alts que la franja nocturna però més baixos que el matí i força més baixos que els vespres entre les 20 i les 23. Conclusió si podem programar la rentadora el millor seria rentant entre les 3 i les 6, però per si fa molt soroll i podem molestar els veïns podem optar per fer la rentadora entre les 16 i les 18.

Els caps de setmana normalment tenim més possibilitats que l’electricitat sigui més barata que els dies de feina, però les hores de  preus baixos són una mica més variables. Les franges horàries de la matinada serien entre les 4 i les 9 i a la tarda entre les 15 i les 18, els preus son més alts sempre els vespres i matinades fins les 2.

Els preus de la tarda entre les 16 i les 18 sempre són una mica per sota, però molt aproximats al preu mig diari, alhora que a la matinada són netament per sota del preu mitja diari.

Per desgracia de la majoria dels consumidors, els preus més alts se situen pels matins i els vespres entre les 20 i les 22, però a  part de la rentadora i el forn, podem posar en altres aparells temporitzadors per utilitzar-los en les hores amb preu més barat, aquest aparells serien els termos elèctrics per escalfar aigua, regs automàtics en les cases o petites bombes en pous d’aigua. També podem variar alguns hàbits com posar les estufes elèctriques una mica abans de les 20 hores, per aconseguir el gran salt tèrmic de l’habitacle dins un horari més barat, i després en horari car, només cal mantenir la temperatura.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario