Volem posau-vos un exemple d’etiqueta d’un certificat energètic o certificat d’eficiència energètica obtinguda per un pis a Barcelona ciutat, mitjançant la imatge següent:

Etiqueta certificat energètic

Explicant el que seria l’etiqueta podem distingir tres franges, la superior e inferior més petites i la intermitja que és la més gran i on disposem de la qualificació obtinguda.

En la part superior tenim la descripció de l’edifici. La normativa en la qual és va construir que tenim tres bàsicament, Anterior al 79, NBE (Normativa bàsica de l’edificació) fins els 2006 i CTE (Codi tècnic de l’edificació) en vigència. La referència cadastral que conte 20 caràcters, seria la matricula de cada pis, local, nau industrial, que ens ajuda ha ubica la finca en el territorial està relacionada amb coordenades X e Y. Finalment dades més usuals de qualsevol habitatge o edificació, tipus d’edifici, adreça, municipi, codi postal i comunitat autònoma.

La part intermitja és prou gràfica com per veure que ens don la qualificació obtinguda per l’edifici, amb les 7 lletres de qualificació, el consum d’energia e emissions de CO2 estimats.

Finalment en la part inferior tenim el període de validesa del certificat i el registre. Aquest registre està format normalment per 9 números i és el mateix que la Generalitat li don a la sol·licitud de petició d’etiqueta, essent aquest el número del nostre expedient a la Generalitat per si volem comprovar de la validesa real de l’etiqueta. En algun cas ens podem trobar registres amb 8 dígits, això segons la Generalitat s’hauria d’afegir un zero al davant del registre.

Oferim els millors preus en certificats d’eficiència energètica, les teves obligacions no t’han de sortir cares, som un grup d’enginyers, arquitectes i dissenyadors familiars a disposició de les teves necessitats, amb amplis coneixements en temes d’habitatge.

Ofertes en certificats d’eficiència energètica segons els metres quadrats del teu habitatge, intentem adaptar-nos al lema publicitari de finals del 80 “busca, compara y si encuentras algo mejor, compralo” per tal d’oferir els millors preus possibles del mercat.

El certificat d’eficiència energètic el pot obtenir de la forma següent:

  • Contacti per telèfon a 669 751 337 o l’email: info@certificatenergetic.es.
  • Acceptació de les tarifes.
  • Inspecció de les característiques de l’habitatge o local.
  • Cumplimentació del certificat e inscripció al registre de la generalitat.

El certificat d’eficiència energètica té una validesa de 10 anys, essent obligatòria tant en la compravenda com en el lloguer d’habitatges i locals del sector terciari, aquesta necessitat en els habitatges s’adjunta a les cèl·lules d’habitabilitat on poden oferir preus barats en el conjunt del certificat d’eficiència energètica i cèl·lules d’habitabilitat.

En cas de rebre una millor oferta, ens comunica per email el pressupost i intentarem millorar-la, ajustant el màxim el preu en el seu benefici. Sempre ajustarem el màxim els preus, per tal de que la obligatorietat de presentar el certificat d’eficiència energètica i la cèl·lula d’habitabilitat per a la realització de qualsevol compravenda o lloguer li generi els mínims costos.

La certificació energètica ens acompanya en la nostre vida diària, està present en els electrodomèstics, les llums i altres aparells de casa. Quan ens els venen porten la informació de la despesa en energia i la seva catalogació, això en permet estalvis de consum que a la llarga repercuteixen en les factures de l’electricitat, així tenim que en l’edifici aquest estalvi es pot arribar a multiplicar, reduint la despesa en elèctricitat i de gas.

Independentment de la qualificació obtinguda per l’habitatge o local, no comporta cap obligació de realització obres de reforma, sent el certificat una manera de comparació de consums energètics del parc d’habitatges i locals.

Treballem a la major part de la província de Barcelona, aquí et posem el llistat de les principals ciutats on treballem:
Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat,Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Vilanova i la Geltrú, El Prat de Llobregat, Viladecans, Castelldefels, Granollers, Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Vilafranca del Penedès, Ripollet, Sant Adrià del Besos, Montcada i Reixac, Sant Joan Despí, Premià de Mar, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pineda de Mar, Molins de Rei, El Masnou, Vilassar de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Sant Quirze del Vallès, Les Franquesas del Vallès, Parets del Vallès, Montgat, Alella, Tiana, Teià, i molts d’altres de la geografia de la província de Barcelona.

També treballem a  Blanes.

El professional té l’obligació de passar pel pis a fer la inspecció del mateix, i des del desembre del 2013 la Generalitat de Catalunya començarà la realització de inspeccions per assegurar que efectivament s’ha passat pel pis i per mirar que la qualificació energètica sigui la correcta. Així salvaguardar els interessos dels llogaters i compradors de les possibles retocs en els certificats.

El dia 30 de Gener de 2014 és publicaran els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i en l’article 75 de Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic s’ha introduït una Taxa per la revisió, control i inspecció de certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya.

Les quotes que s’han de liquidar per a cadascun dels expedients és la següent:

 Certificació d’edificis nous o grans re habilitacions en fase d’edifici acabat:

  1. Habitatge: 20 euros.
  2. Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre l’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 9,69*H + 15,62 on, T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
  3. Altres usos (exemple: comercial): 20 euros +0,2 euros/m2,

En cap cas la taxa serà superior a 500 euros.

Certificació d’edificis existents:

  1. Habitatges: 11 euros.
  2. Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 4,90*H + 5,20 on, T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
  3. Altres usos (exemple: comercial): 10 euros + 0,1 €/m2

 En cap cas la taxa serà superior a 250 euros.

 

En Castellano